Posvetna slika – sv. Katarina Sienska, Austrija (?), 1. polovina 19. st.