Relikvijar u obliku slike – Papa Inocent XII s relikvijama sv. Teodora i sv. Bonifacija, Austrija (?), 2. polovina 17. st.