Dio servisa za kavu sa vedutama Napulja i Pompeja, Manufaktura porculana Napulj, Italija 1788/89.