Par svijećnjaka, Austrija, početak ili prva četvrtina 19. stoljeća