M. Gašparović, M. Cvijetinović, Nj. E. Maria Paula Vieira Leal Da Silva, Sonja Šišić, Marina Bagarić