Lov na medvjeda, Manufaktura porculana Nymphenburg, München – Nymphenburg, oko 1760.