Kućni oltarići iz Zbirke kiparstva MUO

Dva kućna oltarića malenih dimenzija s područja sjeverne kontinentalne Hrvatske iz 17. i 18. stoljeća čuvaju se u Zbirci kiparstva MUO. Premda se ne može u potpunosti isključiti mogućnost da su možda bili izrađeni kao modeli oltara u manjem mjerilu, vjerojatnije jest da su u sklopu unutrašnje opreme stambenih prostora imali osobitu ulogu u iskazivanju privatne pobožnosti i vjere u čudesno uslišanje. Stoga su i bili izloženi u nizu devocionalnih predmeta u dionici Sakralne umjetnosti Stalnog postava iz 1995. godine.

Simbolika ikonografskih prikaza kućnih oltarića sukladna je načelima i preferencijama crkvene pedagogije poslijetridentskog razdoblja (nakon Tridentskog sabora / 1545. – 1563.). U njihovim prikazima, koji ilustriraju važne sadržaje kršćanskih dogmi, ističe se motiv Bogorodice, koja je u 17. stoljeću shvaćena kao univerzalna zaštitnica od najvećih prijetnji poput osmanske opasnosti, reformacijskih pobuda i velike pošasti kuge. Prikaz Bogorodice u duhu Apokaliptične žene („Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda“, Otk 12., 1) i sukladno tipološkom obrascu Bezgrješnog začeća (čiji je blagdan proglasio papa Siksto IV. 1476/77. godine), pokazuje oslonjenost i na ranije tipološke uzore. Okrunjena Bogorodica stoji okružena zrakama sunca, lijevom rukom držeći Dijete u naručju, a u desnoj žezlo kao vladarski atribut, što je u skladu s nalogom pape Klementa XI, koji 1708. godine određuje da se Bezgrješno začeće slavi u čitavoj Katoličkoj crkvi. Trijumfalni program koji u simboličkom značenju sintetizira i pobjedu nad Osmanskim Carstvom osnažuju motivi Uskrslog Krista i Boga Oca smješteni na atikama oltarića. Uslijed kontinuirane smrtne prijetnje izazvane kugom, koja nije štedjela ni ljude niti stoku, popularni su i prikazi svetaca zaštitnika od kuge, poput sv. Roka i sv. Sebastijana te sv. Jurja.

Kućni oltarići odraz su potrebe za održanjem privatnog kultnog mjesta i pobožnosti usmjerene na osobna emotivna stanja u kojima se odražavaju uvjerenja i praktična briga o spasu duše. Njihova se funkcija sastojala u služenju simboličkim činovima izražavanja zahvalnosti za primljena dobra i molitvi za određene potrebe.

Pripremila: Jasmina Fučkan, voditeljica Zbirke bjelokosti i Zbirke kiparstva