Kredenc-sekreter, Venecija, prva polovina 18. st., MUO-011168 (2)