Knjižnica

Osnovana istodobno s Muzejem 1880. godine kao stručna knjižnica i zbirka ornamenata, knjižnica MUO jedna je od najstarijih specijalnih knjižnica za umjetnost i umjetnički obrt u Europi. Prema zamisli Izidora Kršnjavija, utemeljitelja i prvog ravnatelja Muzeja, uz osnovnu poduku iz povijesti umjetnosti, svojim zbirkama trebala je osigurati primjerne uzorke koji će služiti unaprjeđenju umjetničke i obrtničke produkcije. Toj svrsi služila je zbirka grafičkih uzoraka za sve vrste primijenjene umjetnosti i ornamenata karakterističnih za pojedina stilska razdoblja. Uz temeljna djela teorije i povijesti umjetnosti iz 18. i 19. stoljeća, ova jedinstvena zbirka čini inicijalni fond knjižnice formiran donacijama istaknutih članova Društva umjetnosti, te sustavnom nabavom, otkupima i razmjenom. Ovaj povijesni knjižni fond još uvijek je sačuvan u izvornom rasporedu, u interijeru koji je izveden prema projektu arhitekta Hermana Bolléa.

Od 1880. knjižnica MUO razvijala se i transformirala sukladno temeljnoj misiji Muzeja i shvaćanju njezine uloge u okviru važećih muzeoloških koncepcija. Danas, kao suvremena specijalna knjižnica, integrirajući zahtjeve suvremene muzeologije i knjižničarstva sadržajem fonda koji korespondira s muzejskim zbirkama prvenstveno je u funkciji podrške stručnom i znanstvenom radu muzejskog osoblja. Fond od 65.000 svezaka sadrži knjige, časopise i priručnike iz povijesti umjetnosti, umjetničkog obrta i srodnih područja, grafičke mape i mape uzoraka za različita obrtna umijeća, kataloge izložbi i aukcijske kataloge. Posebnu cjelinu čini zbirka starih i rijetkih knjiga od 16. do 19. stoljeća koja ima značaj muzejske zbirke.

Knjižnica Muzeja za umjetnost i obrt razmjenjuje publikacije s više od 150 srodnih ustanova u zemlji i svijetu i pretplatom nabavlja hrvatske i internacionalne stručne časopise. U skladu sa suvremenim potrebama, noviji dio knjižničnog fonda klasificira se prema UDK (Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji) i katalogizira u UNIX verziji programa CROLIST po standardu UNIMARC.