Kabinetski ormarić, Nizozemska, prva pol. 17. st., MUO-011169