Kabinetski ormarić, Francuska, sredina 17. st., MUO-002572