Izložba Jure Labaš: objekti, skulpture, slike u Muzeju za umjetnost i obrt, 2007

Odgovori