Informatička služba MUO

Voditelj informatičke službe: Zoran Svrtan, zoran.svrtan@muo.hr

Informatizacija Muzeja počela je 1989. godine zapošljavanjem informatičara, nabavkom prvih računala i uključivanjem u projekt MUGIS (muzejsko-galerijski informacijski sustav).

Godine 1998. Muzej prelazi na računalni program za obradu muzejske građe PROMUS koji je služio za obradu cjelokupne muzejske građe zaključno sa 2013. godinom, kada dolazi do novog transfera na IT području koji MUO smješta na respektabilan položaj u pogledu informatizacije jedne moderne ne samo muzejske, već i kulturne institucije.

Danas Muzej za umjetnost i obrt za obradu muzejske građe koristi digitalni repozitorij MUO INDIGO, suvremeno informatičko rješenje koje okuplja i trajno pohranjuje rezultate stručnog, istraživačkog i kreativnog rada Muzeja za umjetnost i obrt. Na taj način digitalni repozitorij INIDGO doprinosi i povećava ne samo transparentnost rada MUO-a već potiče i ubrzava dijeljenje informacija u muzejskoj i znanstvenoj zajednici o svakom predmetu baštine kojeg muzej čuva.Također, pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju INDIGO sve upisane informacije vezane uz obrađenu muzejsku građu trajnije su zaštićene od mogućeg gubitka.

Osim postavljanja novih IT rješenja potrebnih za opis građe i predmeta baštine sukladno pravilima muzejske struke, tijekom godine Informatička služba MUO bavi se i održavanjem ispravnosti cjelokupnog informatičkog sustava MUO, te pružanjem raznih usluga svim korisnicima.

U sklopu tih poslova otklanjaju se nedostaci i kvarovi na opremi, nabavljaju se nova i rekonfiguriraju starija osobna računala, održava se nadzor pasivne i aktivne mrežne opreme te se općenito podešavaju i uklanjanju svi nedostaci i problemi u radu mreže muzeja.

Redovito se provodi i backup podataka u digitalnom repozitoriju INDIGO, pruža se stručna i tehnička podrška kustosima i ostalim korisnicima informacijskog sustava muzeja kod oblikovanja tekstova, generiranja adresara, stvaranja raznih popisa i računovodstvenih formulara, opreme muzejskih depoa, itd.