Tessa Bachrach-Krištofić i Sanja Bachrach-Krištofić – dizajn knjige „Tošo Dabac, umjetnik svog vremena — kritičko čitanje“