Galerija baroknog slikarstva

Europsko slikarstvo baroknog razdoblja predstavljeno je odabirom djela nekih od najznaçajnijih slikarskih škola tog vremena – talijanske, francuske i nizozemske. Izdvaja se djelo Guida Renija Eneja i Didona, zrelo djelo ovog vrhunskog bolonjskog majstora nastalo najvjerojatnije u treéem desetljeéu 17. stoljeéa. Talijanskom visokobaroknom slikarstvu pripada i David, atribuiran Luki Giordanu. Francusku školu baroknog razdoblja predstavlja slika Bakanal, nastala između 1640. i 1650. godine. Tradicionalno se pripisuje Charlesu Le Brunu, uz Nicolasa Poussina najznačajnijem slikaru francuskog visokog baroka, koji je svojim djelovanjem na poziciji “prvog kraljevskog slikara” Luja XIV. u znatnoj mjeri odredio francusku umjetnost i kulturu 17. stoljeća. Rembrandtova slikarska škola zastupljena je s nekoliko slika njegovih učenika. Slika Našašće Mojsija, nastala oko 1660., sintetizira u sebi sve vrhunske karakteristike nizozemskog visokog baroka, s prepoznatljivim Rembrandtovim utjecajima. Autorstvo se pripisuje jedinom Rembrandtovu njemačkom uçeniku Jürgenu Ovensu. Slika Diogenes – hominem quero, kombinacija antičkog motiva i žanr prizora, djelo je drugog Rembrandtova učenika Jana Victorsa i spada u sam vrh njegovih slikarskih ostvarenja.