Portret žene, Foto Tonka, Zagreb, 1933., Zbirka starije fotografije MUO, MUO-56125