FKY – stalaža za knjige, Nikola Radeljković, Sven Jonke, Christoph Katzler, DIP Novoselec, Numen, Zagreb, 2009.