Dvoglavi orao na grafičkom listu Israela Silvestrea: Veduta palače i vrtova Tuileries, MUO-055694/07