Redovnika Dominikana Dubrovcjanina, Tri bessjede Dubrovniku…1784