Čovjek i ptica apstraktnih lica

Postoje razne vrste umjetnosti poput npr. glazbene, zastupljene u svijetu u raznim oblicima. Ono na što ćemo se mi osvrnuti jedan je dio likovne umjetnosti, onaj koji se koristi likovnim jezikom  kao oblikom izražavanja − crtom, bojom i volumenom. Likovnu umjetnost ugrubo možemo podijeliti na crtež, grafiku, slikarstvo koje su vezane uz plošno izražavanje, te kiparstvo i arhitekturu koje se vežu za prostor. Ovaj mjesec u Muzeju za umjetnost i obrt posvećen je skulpturi i kiparstvu. Slikar sliku stvara i oblikuje unutar dviju dimenzija (visine i širine) i na njegovo djelo utječe samo svjetlost dok kipar stvara unutar tri dimenzije ( visine, širine i dubine) , pa nam doživljaj ovisi o puno više faktora. Skulpturu možemo dotaknuti, opipati rukom, osjetiti različite teksture i materijale u kojima je rađena, promatrati iz različitih točaka gledišta, primijetiti boje ili način na koji je svjetlost u nekom trenutku oblikuje…  i tek iz svega toga je doživjeti onakvom kakva ona zaista jest. Postoje različitosti među skulpturama baš kao i među slikama. Neke skulpture predstavljaju i prikazuju upravo ono što možemo shvatiti i vidjeti, a to su figurativne skulpture, koje vuku svoje početke još od razdoblja prije nove ere. Sigurno ste već susreli na fotografijama prekrasne antičke kipove koji su jasno prikazivali lik čovjeka u njegovoj savršenosti.

Međutim postoje i skulpture koje ne bude asocijacije na predmetni ili živi svijet, a zovu se apstraktne skulpture. Jedan od primjera takve skulpture je skulptura nazvana Čovjek i ptica Vaska Lipovca iz fundusa našeg muzeja, koja će nam poslužiti kao inspiracija za ovotjedni kreativni zadatak.

Za ovotjedni trenutak kreativnosti bit će vam potrebni plastelin (kupovni) ili plastelin iz kućne radinosti, trenutak inspiracije i spretne ruke. Tema skulpture izvedena je na apstraktan način i zato probudite ”apstraktnog” umjetnika u sebi i izradite skulpturu Čovjeka i ptice od plastelina na način kako vi to zamišljate.

Veselimo se vašim radovima koje možete fotografirati i poslati nam na e-mail: edukacija@muo.hr

#MakeArtAtHome