CJENIK USLUGA

Cjenik usluga Muzeja za umjetnost i obrt

Ovaj Cjenik usluga Muzeja za umjetnost i obrt je napravljen sukladno čl. 10. internog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju od 21. 2. 2018. godine

Stručno-znanstveni rad

Stručno-znanstveni rad: stručne ekspertize istraživanje tiskane, rukopisne i ostale građe MUO: 1 radni sat

kustos/ica u zbirci, restaurator/ica-konzervator/ica, dokumentarist/ica

150,00 kn/19,91 €

viši kustos/ica savjetnik/ca, viši restaurator/ica savjetnik-konzervator/ica, viši dokumentarist/ica

200,00 kn/26,54 €

kustos/ica-muzejski savjetnik/ca, restaurator/ica-konzervator/ica-savjetnik/ica, savjetnik/ca dokumentarist/ica

300,00 kn/39,82 €

Pedagoški rad:

kustos – pedagog (radni sat) 150,00 kn/19,91 €


radionica po djetetu

20,00 kn/2,65 €

proslava rođendana do 10 djece

250,00 kn/33,18 €

proslava rođendana preko do 20 djece

500,00 kn/66,36 €


proslava rođendana s uslugom hrane i pića

500,00 kn/66,36 € + hrana i piće

Restauriranje: 1 radni sat

restaurator/ica – konzervator/ica

100,00 kn/13,27 €

viši restaurator/ica – konzervator/ica

150,00 kn/19,91 €

restaurator/ica – konzervator/ica savjetnik/ca

200,00 kn/26,54 €

Administracija: 1 radni sat

tajnik/ca muzeja – priprema ugovora o posudbi i slično

300 kn/39,82 €

administrator/ica – izrada ATA karneta i slično

150 kn/19,91 €

Tehnička pomoć: 1 radni sat

muzejski tehničar/ka

100,00 kn/13,27 €

čišćenje – spremačka služba

80,00 kn/10,62 €

Posudba predmeta

– 0,5% vrijednosti predmeta + troškovi pripreme za posudbu:
– neophodni restauratorski zahvati, čišćenje – radni sati + materijal
– izrada izvještaja o stanju – radni sati
– snimanje – radni sati
– pakiranje – izrada opreme po potrebi itd. – radni sati + materijal
– organizacija i administracija – troškovi izrade dokumentacije – ugovori – transport itd. – radni sati
– transport – radni sati + troškovi vozila, troškovi puta, dnevnice
Napomena : u slučaju većih posudbi jedinična cijena se adekvatno smanjuje

Usluge snimanja, kopiranja, montaže foto i video

Korištenje, umnažanje, distribuiranje, objavljivanje i javno prikazivanje gradiva i kopija gradiva MUO*
Reprodukcija fotografija MUO predmeta u tiskanim i elektroničkim publikacijama za komercijalnu namjenu (monografije, knjige, časopisi, novine, katalozi, deplijani i ostalo)
Naklada do 1.000 primjeraka – 250,00 kn/33,18 €
Naklada do 5.000 primjeraka – 350,00 kn/46,45 €
Naklada do 10.000 primjeraka – 450,00 kn/59,73 €

Reprodukcija fotografija MUO predmeta na naslovnoj stranici, ovitku ili koricama tiskanih i elektroničkih publikacija za komercijalnu namjenu (monografije, knjige, časopisi, novine, katalozi, deplijani i ostalo)

Naklada do 1.000 primjeraka – 350,00 kn/46,45 €
Naklada do 5.000 primjeraka – 500,00 kn/66,36 €
Naklada do 10.000 primjerak – 700,00 kn/92,91 €

Reprodukcija fotografija MUO predmeta na plakatima, razglednicama, kalendarima, čestitkama, poštanskim markama i sl.

Naklada do 1.000 primjeraka – 790,00 kn/104,85 €
Naklada do 5.000 primjeraka – 1000,00 kn/132,72 €

Reprodukcija fotografija MUO predmeta u tiskanim i elektroničkim publikacijama za znanstveno-stručnu namjenu (stručno-znanstveni radovi, diplomski, magistarski, doktorski radovi)

Naklada do 1.000 primjeraka – 40,00 kn/5,31 €

Reprodukcija fotografija MUO predmeta u tiskanim i elektroničkim publikacijama za znanstveno-stručnu namjenu (monografije, knjige, katalozi, deplijani i ostalo)

Naklada do 1.000 primjeraka – 100,00 kn/13,27 €
Naklada do 5.000 primjeraka – 150,00 kn/19,91 €
Naklada do 10.000 primjeraka – 300,00 kn/39,82 €

Posudba pisane, tiskane i dokumentacijske građe MUO za korištenje, umnažanje, distribuiranje i objavljivanje (knjige, brošure, časopisi, novine, stare fotografije i sl.) u tiskanim i elektroničkim publikacijama **

Naklada do 1.000 primjeraka – 250,00 kn/33,18 €
Naklada do 5.000 primjeraka – 300,00 kn/39,82 €
Naklada do 10.000 primjeraka – 400,00 kn/53,09 €

Fotografiranje i obrada digitalnih fotografija predmeta MUO prema vrsti materijala (bez obzira na namjenu) ***

Fotografiranje crteža, fotografija, razglednica, grafika – 350,00 kn/46,45 €
Fotografiranje tekstila, skulptura i slika – 400,00 kn/53,09 €
Fotografiranje metala, keramike, stakla, bjelokosti – 540,00 kn/71,67 €

Fotografiranje i obrada digitalnih fotografija interijera/eksterijera MUO ****

Cijena pojedinačne fotografije – 300,00 kn/39,82 €

Posudba fotografija (Sekundarni fond Fototeka, Dokumentacijski odjel MUO)*

Posudba od 1 do 5 fotografija – 50,00 kn/6,64 €
Posudba do 10 fotografija – 40,00 kn/5,31 €
Posudba više od 10 fotografija – 30,00 kn/3,98 €

Koračno skeniranje u rezoluciji od 300 DPI

Skeniranje 1 stranice u formatu do A4 – 50,00 kn/6,64 €
Skeniranje 1 stranice u formatu od A4 do A3 – 100,00 kn/13,27 €

Snimanje digitalnih fotografija na CD/DVD

Izrada CD-a s fotografijama (cijena CD-a uključena) – 70,00 kn/9,29 €
Izrada DVD-a s fotografijama (cijena DVD-a uključena) – 100,00 kn/13,27 €

Snimanje pokretne slike na DVD-u
Presnimavanje postojeće AV građe na DVD – 150,00 kn/19,91 €

Fotografiranje i obrada digitalnih fotografija predmeta, događanja i ost. u prostoru MUO

Fotografiranje i obrada pojedinačne digitalne fotografije – 30,00 kn/3,98 €

Video snimanje

Video snimanje do 1 sata – sirovi materijal – 500,00 kn/66,36 €
Video snimanje do 1 sata – montirano do 5 minuta – 750,00 kn/99,54 €
Video snimanje do 1 sata – montirano preko 5 minuta – 1.000,00 kn/132,72 €


            *     Napomena: cijena se odnosi na pojedinačnu fotografiju predmeta prethodno snimljenu u Foto atelier-u Muzeja za umjetnost i obrt.

          **     Napomena: cijena se odnosi na pojedinačni primjerak građe.

        ***     Napomena: cijena se odnosi na fotografiranje i obradu digitalne fotografije pojedinačnog predmeta.

      ****     Napomena: cijena se uvećava razmjerno broju fotografija.

    *****     Napomena: cijena se odnosi na pojedinačnu fotografiju.

  ******     Napomena: cijena se odnosi na fotografiranje 1 fotografa u jedinici vremena (1 sat), koja se povećava za cijenu svake izrađene pojedinačne fotografije, određene ovim cjenikom.

Opće napomene:

1.      Cijene se primjenjuju od 1. siječnja 2023. i iskazane su u eurima. Na navedene se cijene obračunava PDV.

2.      Na navedene cijene se obračunava PDV.

3.      Cijene specifičnih usluga koje nisu navedene ovim cjenikom utvrđuju se posebno za svaki pojedini slučaj, u dogovoru s strankom.

4.      Svi naknadni materijalni troškovi dodaju se na nominalnu cijenu tražene usluge.

5.      Za sva nova izdanja, pretisak ili prijevod (bez obzira na vrstu publikacije), plaća se naknada kao za prvo izdanje.

7.      Ako se publikacija (bez obzira na vrstu) istovremeno objavljuje kao tiskana i elektronička publikacija, za objavu u elektroničkoj publikaciji odobrava se popust od 50%.

8.      Cijene svih usluga uvećavaju se za 50% u svim onim slučajevima kada Muzej za umjetnost i obrt mora pružiti uslugu korisniku u roku od 72 sata.

9.      Sve naknade po ovome Cjeniku u pravilu uplaćuju se unaprijed.

10.    Korisnik je obvezan dostaviti 3 primjerka publikacija (bez obzira na vrstu) Muzeju za umjetnost i obrt  u svim slučajevima kada se koristi građa iz fundusa.

11.    Cjenik je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku  dokumentaciju Muzeja za umjetnost i obrt.