Okvirna harfa / MUO 12484 / oko 1870

Harfa se sastoji od postolja, zvučnog ili rezonantnog tijela, stupa i vrata. Na postolju kojeg nose 4 nožice, nalazi se 7 pedala. Dok je stražnji dio postolja u obliku polukruga, prednji dio se dijeli na dva valovita dijela koji se spajaju na mjestu na kojemu se uzdiže stup. Postolje je izvedeno od crnog drveta, s vanjskom bordurom u pozlati i dvije pozlaćene rozete. Zvučno tijelo sastoji se od 7 rebara koja se prema postolju šire, bez otvora za rezonancu. Dok je vanjski dio zvučnog tijela izrađen od finog laštenog crnog drveta, unutarnji ravni dio je od svjetlosmeđeg drveta, prirodne boje. Sredinom plohe uzdužno je postavljeno drvo crne boje na kojemu se nalazi 38 metalnih klipova koji drže žice. Kanelirani stup od crnog i pozlaćenog drveta uzdiže se iz postolja i spaja se s vratom instrumenta. Stup na početku obavija akantusov pozlaćeni list. Vrat je valovitog oblika, širi se prema stupu i završava bogato izrezbarenim i pozlaćenim ornamentom od akantusova lišća, vitica, rozeta i klasicističkih girlanda. Na vratu se nalazi 38 vijaka na kojima se omotavaju žice (odgovara broju klipova na tijelu). Ispod njih se nalazi ručno rađen mehanizam koji u vezi s pedalama jednostruko povisuje ton. Od toga su izuzeta 2 najdublja i 1 najviši ton. Na desnoj bočnoj strani vrata nalazi se ugrađena ploha od rubinskog stakla, koja se može izvući. Na unutarnjoj stijeni harfe ugrađena je vinjeta sa štampanim zapisom – NADERMAN /Maitre luthier, Ordinaire de Madame la Dauphine, Rue d’Argentuil,/butte Saint/Roch. a Paris./ce. Predmet pripada tipu tzv. “okvirne harfe”.