Art Nouveau : Održiva zašitita i promocija secesije u dunavskoj regiji

Nakon uspjeha na projektima digitalizacije kulturne baštine PartagePlus i AthenaPlus, od 1. siječnja 2017. Muzej za umjetnost i obrt pridružio se kao partner još jednom EU projektu. Projekt pod nazivom ART NOUVEAU – Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region u sklopu je Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020….