MADE IN Platforma: Seminar o morskim dobrima u Rijeci

U okviru MADE IN – Platforme za suvremeni obrt i dizajn u petak, 13. listopada 2023. u velikoj dvorani Filodrammatice u Rijeci održan je seminar Morska dobra kojim se unutar ovog eurospkog projekta nastavlja rasprava o prirodnim resursima i načinima na koje ih koristimo.

Više o izlaganjima: