Dva djela Andrije Medulića na izložbi u Osijeku

Od 7. rujna u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku na izložbi „Andrija Medulić Schiavone – grafički genij manirizma“ moći ćete uživo vidjeti dva remek-djela ovog kasnorenesansnog majstora, slike „Bogorodica s djetetom“ i „Trijumfalan doček kralja Šaula nakon Davidove pobjede nad Golijatom“ koje se čuvaju u Muzeju za umjetnost i obrt.

Izložba je posvećena značajnom manirističkom slikaru i grafičaru Andriji Meduliću, a otvara se u sklopu tradicionalne manifestacije Muzeja likovnih umjetnosti – Dana grafike. Izložba će pružiti jedinstvenu priliku posjetiteljima da istraže i urone u više od stotinu grafičkih listova Andrije Medulića.

Autori izložbe su istaknuti stručnjaci za umjetnost ranog novog vijeka dr. sc. Achim Gnann (Albertina, Beč) i dr. sc. Milan Pelc (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), a kustos izložbe je Ivan Roth, mag. hist. art. (Muzej likovnih umjetnosti, Osijek).

Više o izložbi saznajte na web stranici Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku.