Druga velika donacija američkih Hrvata Muzeju za umjetnost i obrt

Nakon prošlogodišnje donacije slike „Bogorodica s Djetetom“ Andrije Medulića Schiavonea, dr. Dinko Podrug i Nacionalna federacija kulturnih zaklada hrvatskih Amerikanaca (NFCACF), daruju Muzeju, Gradu Zagrebu i Hrvatskoj još dva barokna remek djela slikara Jana Victorsa i Lenarda Bassana.

Zagreb, 25. kolovoza 2023. – Muzej za umjetnost i obrt postao je bogatiji za još dvije vrijedne slike starih majstora, nizozemskog slikara Jana Victorsa, Rembrandtovog učenika i jednog od najvjernijih prenosioca Rembrandtovog slikarskog stila, te talijanskog slikara Leandra Bassana, poznatog portretista 17. st. bliskog venecijanskom majstoru Tintorettu. Riječ je o iznimno vrijednim slikama baroknoga razdoblja „Portret mlade dame kao Diane“ Jana Victorsa i  „Krist na Maslinovoj gori“ Leandra Bassana koja su u Zbirku slikarstva MUO, jednu od najvrjednijih zbirki na našim prostorima, stigle zahvaljujući američkom Hrvatu, kolekcionaru i psihijatru iz New Yorka dr. Dinku Podrugu i Nacionalnoj federaciji kulturnih zaklada hrvatskih Amerikanaca (NFCACF).

U prekrasnom salonu Palače Gvozdanović na Gornjem gradu u prisustvu brojnih uzvanika i prijatelja Muzeja, Miroslav Gašparović, v. d. ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt potpisao je Ugovor o donaciji s Dinkom Podrugom zahvalivši Nacionalnoj federaciji kulturnih zaklada hrvatskih Amerikanaca (NFCACF) koja je i ovaj puta omogućila da slike dođu u posjed Muzeja, Grada Zagreba i hrvatskih građana. Naime, ista je Fondacija  i dr. Podrug, predsjedavajući NFCACF-ova Odbora za donacije, prošle godine donirala Muzeju sliku „Bogorodica s Djetetom“ remek-djelo hrvatsko-talijanskog majstora Andrije Medulića Schiavonea.

Tako se Zbirci slikarstva i djelima starih majstora, Guercina, Canaletta, Charlesa Lebruna, Guida Renija, Vivarinija, Van der Hecka, Ovensa i drugih, pridružuje još jedan Jan Victors te Leandro Bassano. Slika Jana Victorsa „Portret mlade dame kao Diane“ uz drugu sliku u posjedu MUO istoga autora Diogenes, Hominem Quero uvelike obogaćuje segment nizozemskog slikarstva u Zbirci slikarstva MUO dok je slika „Krist na Maslinovoj gori“ Leandra Bassana, zvanog Leandro dal Ponte, prva ovog autora u posjedu Muzeja. Uz nju, MUO posjeduje sliku Sv. Ivan Krstitelj i Isus autora Giambattista Bassana, brata Leandra Bassana.

U Zbirci slikarstva Muzeja za umjetnost i obrt čuva se preko 3000 umjetničkih djela, slika, crteža i minijatura gotovo svih europskih slikarskih škola i smjerova, iz razdoblja od gotike do danas.

Fotografije: MUO