Projekt AN2: okrugli stol na temu Akcijski plan za RANN u Dunavskoj regiji

U srijedu, 28. rujna, u okviru projekta ARTNOUVEAU2 u Ministarstvu kulture i medija RH održan je okrugli stol na temu Akcijski plan za RANN u Dunavskoj regiji, kojem su nazočile: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, Tatjana Horvatić i Eva Radolović iz Ministarstva kulture i medija RH, mr. sc. Vlasta Klarić iz Ministarstva turizma i sporta, dr.sc. Nina Gazivoda iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode te dr. sc. Vesna Lovrić Plantić i Vedrana Ceranja iz MUO-a koji je kao partner u projektu organizirao okrugli stol. Dr. sc. Vesna Lovrić Plantić, voditeljica projekta AN2 za MUO, nazočnima je predstavila projekte Art Nouveau i Artnouveau2 u kojima Muzej za umjetnost i obrt sudjeluje kao partner, te akcijski plan za RANN (Reseau Art Nouveau Network), neprofitnu organizaciju sa sjedištem u Bruxellesu, koja na temu zaštite i promocije secesijske baštine objedinjuje tridesetak baštinskih ustanova te nastoji biti vidljivija i prisutnija u zemljama Dunavske regije. Mr. sc. Vlasta Klarić, stručnjakinja za Europsku strategiju Jadransko Jonske regije – EUSAIR, održala je izlaganje s naglaskom na kulturne rute Vijeća Europe u kojima sudjeluje Hrvatska, uz ideju kako bi bilo dobro realizirati i secesijsku rutu zasnovanu na rezultatima projekata AN i AN2.