Predstavljanje knjige: Milan Prelog, Sudbina grada

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske poziva vas na predstavljanje knjige

MILAN PRELOG SUDBINA GRADA

šeste i posljednje iz edicije DJELA

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT, Trg Republike Hrvatske 10, Zagreb

u četvrtak 4. studenoga 2021. u 12 sati

O knjizi će govoriti 

Prof. dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH

Prof. dr. sc. Ivo Babić

Mr. sc. Slavko Dakić, d.i.a.

Dr. sc. Snješka Knežević

Milan Prelog

Sudbina grada

Sudbina grada šesta je knjiga edicije Djela u kojoj se objav­ljuju tekstovi povjesničara umjetnosti Milana Preloga (1919. – 1988.) koji je kao znanstvenik i teoretičar, konzervator i sveučilišni profesor obilježio četrdesetak godina hrvatske humanistike.

Knjiga Sudbina grada sadrži 28 tekstova u kojima autor obuhvaća širok raspon tema: povijesna sredina i njezina geneza; revitalizacija povijesnih sredi­šta i proces urbane obnove; zaštita urbanih vrijednosti spram permanentnih zahtjeva modernizacije; odnos ur­banističkog planiranja prema povijesnoj sredini, odnosno povijesnim središtima; uloga povijesnog središta kao no­sitelja identiteta u megalopolisu; kriza javnoga prostora; rastakanje urbaniteta i identiteta. Tekstovi su raspodjelni u tri tematski homogena poglavlja: Problem valorizacije, Povijesna sredina i urbanističko planiranje, Grad naš svag­dašnji. Iznimnu važnost ima studija Grad kao umjetnič­ko djelo, koja je sinteza autorova istraživanja i studiranja biti grada i urbane kulture. Priređivači su smatrali uputnim opremiti knjigu slikov­nom građom koja ima funkciju natuknica ili podsjetnika, a uz nekoliko iznimaka potječe iz razdoblja kada su tek­stovi napisani ili objavljeni.

Izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2021.

Urednik: Zvonko Maković

Pripremili: Snješka Knežević (izbor, redaktura, oprema) i Slavko Dakić (izbor, uvod)