Rafael – na ishodištu mita

24. travnja – 6. lipnja 2021.

Grafike, majolike i crteži inspirirani djelima velikog renesansnog umjetnika Rafaela.