Izložba «Moda i strip» u Muzeju za umjetnost i obrt od 23. veljače do 28. ožujka 2021.

Danas je u Muzeju za umjetnost i obrt otvorena izložba posvećena modi i stripu pod nazivom «Moda i strip» koja će za javnost biti otvorena od 23. veljače do 28. ožujka 2021. u sklopu hrvatsko – francuske suradnje i u povodu stote obljetnice Francuskog instituta u Hrvatskoj.

Otvaranju izložbe nazočili su veleposlanik Republike Francuske u Hrvatskoj Gaël Veyssière, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske g. Zvonimir Frka – Petešić, ministrica kulture i medija Republike Hrvatske dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, direktor Francuskog instituta u Hrvatskoj Guillaume Colin, zamjenik direktora i ataše za kulturu Thomas Schnabel, Pierre Lungheretti, generalni direktor Cité internationale de la bande dessinée et de l’image u Angoulêmeu iz kojeg je izložba stigla, te ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Miroslav Gašparović.

U prigodi otvorenja izložbe potpisano je pismo namjere o francusko – hrvatskoj kulturnoj suradnji u području stripa u koju su uključeni Francuski institut u Hrvatskoj i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji s krovnom francuskom institucijom posvećenoj stripu i slici  – Cité internationale de la bande dessinée et de limage u Angoulêmeu. S hrvatske strane pismo namjere potpisala je gđa Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija Republike Hrvatske, a s francuske strane g. Gaël Veyssière, veleposlanik Republike Francuske u Hrvatskoj u ime francuskih ministara kulture te Europe i vanjskih poslova. U suradnji sudjeluju i mnoge druge hrvatske i francuske kulturne i obrazovne institucije.

Cilj je ove suradnje razviti umjetničke razmjene i priznavanje ovog medija kroz njegove edukativne, kulturne i gospodarske potencijale. Ova vrsta razmjene uključuje sve aktere ekosustava 9. umjetnosti kroz veliku raznolikost akcija u obliku radionica, izložbi, programa stručnog usavršavanja, rezidencija autora i slično.

Izložba je realizirana u suradnji i uz financijsku potporu Francuskog instituta u Hrvatskoj, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, u partnerstvu sa centrom Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image u Angoulêmeu.

Više o obljetnici Francuskog instituta u Hrvatskoj:

Prije točno stotinu godina, 21. veljače 1921. godine skupina hrvatskih frankofonskih i frankofilskih intelektualaca okupila se na Sveučilištu u Zagrebu i osnovala novu udrugu, “Francuski institut”, u svrhu promicanja i širenja francuskog jezika, književnosti i kulture.

Stota obljetnica svečano će se obilježavati tijekom cijele 2021. godine iznimno raznolikim programom nastalim u partnerstvu s hrvatskim kulturnim ustanovama. To će ujedno biti prigoda da se pokažu bogatstvo i aktualnost kulturne veze između Hrvatske i Francuske, ali i vrijednosti otvorenosti i solidarnosti koje su joj temelj i koje su osobito značajne u sadašnjem kontekstu, obilježenom posljedicama svjetske pandemije i potresa koji su pogodili Hrvatsku.

www.institutfrancais.hr

#FrancuskiInstitutod1921 #IFCroatieDepuis1921

An exhibition dedicated to fashion and comics opened at the Museum of Arts and Crafts. It will be open to public from February 23 to March 28, 2021 as part of the Croatian-French cooperation and on the occasion of the 100th anniversary of the French Institute in Croatia.

The opening of the exhibition was attended by the Designated French Ambassador to Croatia Gaël Veyssière, the envoy of the Prime Minister of the Republic of Croatia Mr. Zvonimir Frka – Petešić, the Minister of Culture and Media of the Republic of Croatia PhD Nina Obuljen Koržinek, director of the French Institute in Croatia Guillaume Colin, deputy director and cultural attaché Thomas Schnabel, Pierre Lungheretti, director general of the Cité internationale de la bande dessinée et de l’image in Angoulême from which the exhibition arrived, and director of the Museum of Art and Crafts Miroslav Gašparović.

On the occasion of the opening of the exhibition, a letter of intent was signed on French-Croatian cultural cooperation in the field of comics, which includes the French Institute in Croatia and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia in cooperation on top of with the French institution dedicated to comics and painting – Cité internationale de la bande dessinée et de l’image u Angoulêmeu. On the Croatian side, the letter of intent was signed by Ms. Nina Obuljen Koržinek, Minister of Culture and Media of the Republic of Croatia, and on the French side by Mr. Gaël Veyssière, Ambassador of the Republic of France to Croatia on behalf of the French Ministers of Culture and Europe and Foreign Affairs. Many other Croatian and French cultural and educational institutions also participate in this cooperation.

The aim of this cooperation is to develop artistic exchanges and recognition of this medium through its educational, cultural and economic potentials. This type of exchange involves all actors of the 9th art ecosystem through a wide variety of actions in the form of workshops, exhibitions, professional development programs, residencies and other.

The exhibition was realized in cooperation and with the financial support of the French Institute in Croatia, the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia and the City of Zagreb, in partnership with the Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image in Angoulême.
More about the anniversary of the French Institute in Croatia:
Exactly one hundred years ago, on February 21, 1921, a group of Croatian Francophone and Francophile intellectuals gathered at the University of Zagreb and founded a new association, the French Institute, to promote and spread the French language, literature and culture.

The 100th anniversary will be solemnly celebrated throughout 2021 with an extremely diverse program created in partnership with Croatian cultural institutions. It will also be an opportunity to show the richness and relevance of the cultural connection between Croatia and France, but also the values ​​of openness and solidarity that are its foundation and are especially important in the current context, marked by the effects of the global pandemic and earthquake that hit Croatia.

Zagreb, 21. veljače 2021.