Videointervju “Dobre prakse u sudioničkom upravljanju u kulturi 3”

U sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice planira se izrada četiri edukativno-informativnih videa s ciljem informiranja opće i stručne javnosti o ključnim pojmovima i dobrim praksama u sudioničkom upravljanju u kulturi. 

U trećem videu serijala, Molekula – suradničko i sudioničko upravljanje u Rijeci donosi pregled aktera Riječke nezavisne kulturne scene okupljenih unutar Saveza udruga Molekula. Molekula je nastala kao odgovor civilnih organizacija u kulturi na nedostatak prostora. 2007. godine uspostavljen civilno-javni odnos Molekule i Grada Rijeke konstantno se mijenja, kao i same sastavnice Molekule. Trenutno Savez udruga Molekula upravlja prostorima Filodrammatice, Omladinskog centra Palach, Salona ReUse centra, Radionice ReUse centra i prostora Delte 5, bivše zgrade Ivex-a. Razgovarali smo s kulturnim radnicima i predstavnicima korisnika prostora o trenutnom stanju scene i budućnosti civilno-javnih partnerstva u Rijeci.

Autorica sinopsisa: Ivana Borovnjak

Snimatelj i montažer: Miran Krčadinac Flock

Sugovornici: Davor Mišković, osnivač Saveza udruga Molekula i voditelj udruge Drugo more; Luka Rodela, bivši predsjednik Saveza udruga Molekula; Ivana Katić, projektna menadžerica, Udruga Drugo more; Borko Novitović, koordinator u Filmaktivu, novoizabrani predsjednik Saveza udruga Molekula; Vanja Kauzlarić, voditelj udruge RiRock; Marino Krstačić Furić, dizajner (MFK&AT), Udruga Delta 5; Ana Tomić, dizajnerica (MFK&AT), Udruga Delta 5; Miljana Babić, umjetnica, Udruga Delta 5; Elvis Krstulović, umjetnik (Fokus Grupa), Udruga Delta 5

Zahvaljujemo sugovornicama na ustupljenom vremenu.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Hrvatskog dizajnerskog društva.

Više informacija na web stranicama projekta https://www.oblikovanjesvakodnevice.com/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Izrada video materijala sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog dizajnerskog društva.

Eu logos 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.