Hrvatska tradicija sa srcem / Croatian Hearts and Crafts

Zagreb, 17. rujna 2020. – Hrvatska je jedna od zemalja s najvećim brojem predmeta nematerijalne kulturne baštine na popisu UNESCO-a, a kroz suradnju Google Arts & Culture i Hrvatske turističke zajednice omogućen je online uvid u bogatu hrvatsku nematerijalnu baštinu koja je od sada dostupna na linku na hrvatskom i engleskom jeziku. U projektu sudjeluju i Muzej za umjetnost i obrt te Muzej Sinjske alke koji su tako postali dijelom više od 2000 kulturnih institucija iz 80 zemalja koje sudjeluju u projektu Google Arts & Culture.

„Ovo je prvi veliki i sveobuhvatni projekt Hrvatske turističke zajednice i Googlea koji na inovativan način promovira hrvatsku nematerijalnu baštinu. U sklopu ovog projekta globalnoj smo publici otkrili 25 hrvatskih nematerijalnih tradicija koje će, siguran sam, doprinijeti daljnjem pozicioniranju naše zemlje kao turističke destinacije bogate i raznolike ponude s naglaskom na našu kulturno povijesnu baštinu kojom se svi izrazito ponosimo“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, nadodavši kako je turistički proizvod kulture jedan od važnijih motiva dolaska turista u razdobljima pred i posezone. 

Nematerijalna kulturna baština  koja se odnosi na tradiciju ili žive izraze koji se prenose s jedne generacije na drugu ovim projektom Googlea i HTZ-a prikazana je kroz četiri sekcije, odnosno kroz poznavanje zanata, narodne pjesme i ples, svečanosti te hranu. 

„2020. godina bila je izazovna za putnike širom svijeta. Vjerujemo da ćemo ovim projektom dodatno približiti bogatu tradiciju Hrvatske koja je već poznata po svojim prirodnim ljepotama i pitoresknim gradovima. Koristeći tehnologiju i inovativne tehnike pričanja priče, ovaj je projekt u suradnji i pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice usmjeren na očuvanje i promociju odabranih aspekata nematerijalne kulturne baštine Hrvatske globalnoj publici. Ovo je ujedno i prva globalna prezentacija hrvatske nematerijalne baštine na platformi Google Arts & Culture”, izjavio je Amit Sood, direktor Google Arts and Culture.

Samo neki od primjera obuhvaćenih u projektu su izrada čipke od Agave, koja je prema predaji podrijetlom s Kanarskih otoka, a koju danas u Hrvatskoj izrađuju samo redovnice u benediktinskom samostanu u gradu Hvaru na istoimenom otoku, viteški turnir Sinjska alka, koji se održava svake godine u kolovozu na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 1715., kada je 700 hrvatskih vojnika iz Sinja uspjelo odbiti navalu od 60.000 turskih vojnika, kao i tradicionalna tribunjska utrka magaraca, koja se održava svake godine prvog dana mjeseca kolovoza na kojoj pravo sudjelovanja imaju samo Tribunjci, a zadatak je optrčati otočnu jezgru mjesta.

U projektu je obuhvaćeno i Nijemo kolo s područja Dalmatinske zagore, koje je jedinstveno po tome jer se izvodi u kolu ili u parovima gotovo isključivo bez ikakve glazbene pratnje, klapsko pjevanje, tradicionalno višeglasno homofono pjevanje bez pratnje instrumenata koje je posvećeno ljubavi ili zajednici u kojoj pjevači žive, prezentirano je umijeće pripreme Zagorskih štrukli, slanog ili slatkog jela od tijesta nadjevenog sirom, najpoznatijeg specijaliteta Hrvatskog zagorja, a opisana je i narodna pjesma bećarac koja ima oblik dvostiha koji se sastoji od dva deseterca čije se zadnje riječi rimuju, a izvodi se u svatovima, ali i na svim drugim proslavama jer su tekstovi pjesama humoristični i vedri te brojni drugi primjeri.

Dodajmo kako se korištenjem značajke Street View ljudi diljem svijeta mogu virtualno kretati po mnogim mjestima koja oduzimaju dah, a samo jednim klikom saznati dodatne informacije o hrvatskom blagu ili uroniti u fotografije visoke razlučivosti. Obiđite blistavu obalu i zaronite u kristalno čisto Jadransko more, istražite Korčulu, dom plesa mačeva Moreške ili otputujte do Omiša, gdje se održava Festival dalmatinskih klapa. Svratite na otok Lastovo, poznato po prirodnim ljepotama, venecijanskoj arhitekturi iz 16. stoljeća kao i tradicionalnom događaju – lastovskoj pokladi ili karnevalu. Svakako ne propustite posjetiti Dubrovnik i njegovu okolicu, jedno od najistaknutijih turističkih odredišta Mediterana.

——————————————————————————————————————–

Croatian Hearts and Crafts

Zagreb, September 17, 2020 – Croatia is one of the countries with the largest number of intangible cultural heritage items on the UNESCO list, and through the cooperation of Google Arts & Culture and the Croatian National Tourist Board, online insight into the rich Croatian intangible heritage is available at g.co/travelcroatia, in both Croatian and English. The Museum of Arts and Crafts and the Museum of the Sinjska alka have also participated in the project, thus becoming part of more than 2,000 cultural institutions from 80 countries participating in the Google Arts & Culture project.

“This is the first large and comprehensive project of the Croatian Tourist Board and Google, which promotes Croatian intangible heritage in an innovative way. As part of this project, we have revealed  25 Croatian intangible traditions to the global audience that will, I am sure, contribute to further positioning our country as a tourist destination with a rich and diverse offer with emphasis on our cultural and historical heritage that we are all very proud of”, said CNTB Director. Kristjan Staničić, adding that the tourist product of culture is one of the most important motives for the arrival of tourists in the periods before and after the season.

Intangible cultural heritage refers to traditions or living expressions passed on from generation to generation, and with the project from Google and partners has been showcased via four sections – knowledge of crafts, folk singing and dancing, celebrations and festivities and food.

“2020 was a challenging year for travelers around the world. We believe that with this project we will further bring closer the rich tradition of Croatia, which is already known for its natural beauty and picturesque cities. Using technology and innovative storytelling techniques, this project in cooperation and under the auspices of the Croatian National Tourist Board is aimed at preserving and promoting selected aspects of Croatia’s intangible cultural heritage to the world audience. This is also the first global presentation of Croatian intangible heritage at Google Arts & Culture”, said Amit Sood, director of Google Arts and Culture.

Just some of the examples included in the project are Agave lacemaking, originated from Canary islands according to the folk tradition, which today is made in Croatia only by the Benedictine nuns in the town of Hvar situated on the island of the same name, knights’ tournament Sinjska alka is being held every year in August on the anniversary of the victory over the Turkish invaders in 1715 when 700 Croatian soldiers from Sinj managed to repel the onslaught of 60,000 Turkish soldiers, traditional Tribunj donkey race held every year on the first day of August in which only Tribunj citizens have the right to participate and the goal is to run around the historical city center.

The project also includes Nijemo Kolo (Silent Dance) from the Dalmatian hinterland is unique as it is performed in a circle or in pairs almost exclusively without any musical instruments, klapsko pjevanje is traditional polyphonic folk singing performed without musical instruments dedicated to love or to the community in which the singers live, the art of preparing Zagorski štrukli a savory or sweet cheese pastry-type dish beloved in Hrvatsko zagorje, singing traditional folk song Bećarac which is being performed in a strict form of couplet in decasyllable whose last words rhyme and is sung at weddings, but also at all other celebrations because the lyrics are humorous and cheerful, and many others.

Using the Street View feature, people all around the world can move around many breathtaking locations virtually, clicking to discover more of Croatia’s treasures or diving into the high resolution images. Take a tour of the glistening coastline and dive into crystal clear waters of the Adriatic Sea, explore Korčula Island, home of the Moreska sword dance, or go to Omiš, where the Festival of the Dalmatian Klapa happens or Tribunj, known also for the annual Tribunj Donkey Race. Stop by Lastovo, mainly noted for the natural beauty, its 16th-century Venetian architecture and for its major cultural event – Poklade, also called the “carnival”. Be sure not to miss Dubrovnik Seashore, one of the most prominent tourist destinations in the Mediterranean Sea.