Secesija kreativni zadatak 2 📦

Vijugavo ili ravno? Pitanje je sad … O stilskom razdoblju secesije već smo neke informacije čuli i neka stilska obilježja imali prilike vizualizirati, no znate li da stilsko razdoblje secesije, ovisno o lokalnom nazivu ima više inačica? Nalazite li se primjerice u Njemačkoj, secesija se skriva pod nazivom Jugendstil, u Francuskoj pod nazivom Art Nouveau, … Nastavi čitati Secesija kreativni zadatak 2 📦