Ostanite uz nas na digitalnim platformama #SeeArtFromHome

Online posjetitelji su uvijek dobrodošli.

Od 360 View šetnje po Muzeju, preko izložbi vjenčanica i satova, europske secesijske baštine, sve do više desetaka tisuća digitaliziranih muzejskih predmeta dostupno je javnosti.

From a 360 view walk through the museum, online exhibitions of the permanent display, wedding dresses, as well as wristwatches, European Art Nouveau heritage, all the way to tens of thousands of digitized museum objects available to the public.

Zagreb, 2. travnja 2020. – Jedan od najvećih i najstarijih umjetničkih muzeja u Hrvatskoj, zagrebački Muzej za umjetnost i obrt, u danima stradanja i izolacije, svojim je posjetiteljima kao i svim ljubiteljima umjetnosti otvorio vrata svoga fundusa i izložbi na čak sedam velikih međunarodnih digitalnih platformi. Riječ je platformama koje su rezultat višegodišnjeg rada Muzeja na digitalizaciji muzejskog sadržaja i gotovo deset godina suradnje na brojnim međunarodnim kulturnim projektima poput Google-ovog projekta Arts & Culture, najveće europske internetske kulturne platforme Europeana, međunarodnog projekta digitalizacije europske secesijske baštine Partage plus, digitalizacije muzejskog fundusa Athena Plus, zatim europskog projekta zaštite i promocije secesijske baštine Art Nouveau Danube, projekta Museum with no Frontiers te najnovije digitalne platforme za očuvanje i razmjenu znanja tradicionalnih obrtnika i dizajnera MADE IN.

Zahvaljujući projektu Google Arts & Culture MUO je omogućio virtualnu šetnju i otkrivanje umjetničkih zbirki i muzejskog fundusa na on line platformi. Muzej za umjetnost i obrt prvi je muzej u Hrvatskoj koji se još 2016. godine pridružio velikom međunarodnom Google-ovom projektu Google Cultural Institute, u okviru kojeg se razvio Google Arts & Culture te je tako zahvaljujući 360 View pregledniku moguće virtualno razgledati Stalni postav muzeja, a razvijene su i tri digitalne izložbe. Osim 360 View preglednika uz pomoć kojeg možete prošetati Muzejem, na poveznici Google-ovog projekta „We Wear Culture“ odnosno „Nosimo kulturu“ u kojem je Muzej za umjetnost i obrt sudjelovao uz bok najvećim svjetskim muzejima, mogu se pogledati dvije virtualne izložbe – izložba vjenčanica “U dobru i zlu” od 1865. godine do suvremenog doba te izložba “Stoljeće ručnog sata”.

Također, jedna od najznačajnijih i vodećih mrežnih platformi za kulturu Europske unije na kojoj je MUO prisutan je Europeana – najveća europska internetska kulturna platforma digitaliziranog sadržaja slobodnog za pretraživanje. U okviru Europeane MUO je relizirao dva velika projekta, Athena Plus i Partage Plus. U sklopu projekta Athena Plus MUO je Europeani isporučio čak 51.705 digitaliziranih zapisa koji se odnose na predmete iz fundusa muzeja dok je sudjelujući u međunarodnom projektu digitalizacije europske secesijske baštine Partage Plus MUO digitalizirao brojne predmete lijepe i primijenjene umjetnosti, fotografije, razglednice, arhitektonske nacrte i fotografije arhitekture iz razdoblja secesije. Projektom se stvorila baza čak više od 75 000 digitalnih zapisa, uključujući i dvije tisuće 3D modela stručno odabranih predmeta. Hrvatska je ovoj brojci pridonijela 5176 zapisa, te 135 3D modela.
MUO je prisutan i na jednako važnoj i već dobro poznatoj međunarodnoj platformi Muzej bez granica odnosno Museum With No Frontiers koja predstavlja do sada najveći tematski on line virtualni muzej. U ovkiru suradnje sa MWNF razvijene su dvije tematske digitalne izložbe, Discover Baroque Art i Discover Carpert Art u kojima se nalaze predmeti europskog baroka i tepisi iz fundusa MUO.

Posljednja, najnovija platforma i inicijativa MADE IN koja je predstavljena istoimenom izložbom u MUO u veljači ove godine u sklopu obilježavanja 140 obljetnice Muzeja, donosi svojevrstan arhiv razmjene znanja i dijaloga između tradicionalnih obrtnika i suvremenih dizajnera s ciljem očuvanja tradicionalnih obrta.

U nastavku donosimo linkove na sve navedene sadržaje Muzeja za umjetnost i obrt.

GOOGLE ARTS & CULTURE
https://artsandculture.google.com/ 

ATHENA PLUS
http://athena.muo.hr/

PARTAGE PLUS
http://partage.muo.hr/

EUROPEANA
https://www.europeana.eu/

ART NOUVEAU DANUBE
https://www.andanube.eu/

MUSEUM WITH NO FRONTIERS
http://www.museumwnf.org/

MADE IN
https://www.madein-platform.com/exhibition

One of the largest and oldest art museums in Croatia, the Museum of Arts and Crafts in Zagreb has its online doors open to visitors and art lovers for exhibitions on large international digital platforms. The platforms are a result of many years of museum content digitization work and almost ten years of cooperation with partner museums and institutions on numerous international cultural projects such as Google Art and Culture, EU projects exporting data to the Europe’s largest online cultural platform Europeana, international EU project of digitization of European Art Nouveau heritage Partage plus, digitized holdings at the Athena Plus platform, EU project platform of the Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region, Museum With No Frontiers and the latest digital platform for preservation and exchange of knowledge of traditional craftsmen and designers – MADE IN.

Owing to Google Arts and Culture, MUO offers a virtual walk and discovers art collections and museum holdings on this grand online platform. The Museum of Arts and Crafts is the first museum in Croatia to join Google Cultual Institute in 2016 which developed into Google Arts & Culture. It is possible to see art trough the 360° View browser, and discover stories of three digital exhibitions. As part of Google’s project “We Wear Culture” in which the Museum of Art also participated next to world’s leading museums, you can see the museum collection of Fashion – the exhibition of wedding dresses from “For Better of for Worse“, and “A Century of the Wristwatch“.

Also, one of the most important and leading platforms at which the museum is present is Europeana – the largest European online cultural platform of digitized content open for research. MUO completed two major projects, Partage Plus and Athena Plus with a final outcome visble on Europeana. As part of the Athena Plus project, MUO delivered as many as 51,705 digitized records of objects from the museum’s holdings while participating in the international European Art Nouveau Heritage Digitization Project Partage Plus the museum exported objects from the Art Nouveau period. The project has created a database of as many as 75,000 digital records, including 2,000 3D models of expertly selected items of which 5176 records and 135 3D models from Croatia.
MUO is also present at an already well-known international platform Museum With No Frontiers, which is a large thematic virtual museum. In collaboration with MWNF, the museum experts developed two thematic digital exhibitions, Discover Baroque Art and Discover Carpert Art featuring European Baroque objects and texts from the museum holdings.

The latest, latest platform and initiative MADE IN, presented at the MUO exhibition of the same name in February this year as part of the Museum’s 140th anniversary celebrations, brings its archive of knowledge and dialogue between traditional craftsmen and contemporary designers while preserving traditional crafts.