Projekt e-Kultura
Digitalizacija hrvatske kulturne baštine

Sredinom prosinca 2019. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske potpisalo je ugovor kojim se nakon dužeg čekanja pokrenuo projekt e-Kultura, Digitalizacija hrvatske kulturne baštine. Muzej za umjetnost i obrt odabran je kao partnerska ustanova za koordinaciju projekta unutar muzejske zajednice.

U cilju stvaranja uvjeta za održivo upravljanje procesom digitalizacije kulturne baštine Ministarstvo kulture predvidjelo je provedbu projekta digitalizacije kulturne baštine na nacionalnoj razini. Projekt je sufinanciran sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva – Razvoj e-usluga (referentna oznaka poziva KK.02.2.1.01), objavljenog od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.