Masterclass s Anom Opalić: Kratka priča /4.-17.3

4.-17.3.2019.

Radionica fotografije s Anom Opalić istražuje elemente značajne za stvaranje fotografske priče te pomaže u odabiru procesa kojim ćemo dobiti željenu sliku i komunicirati značenje. Namijenjena je studentima/cama i umjetnicima/ama koje zanima fotografija. Polaznici/e će na prvoj radionici 4.3.2019 predstaviti svoje radove uključujući i temu na kojoj recentno rade te priložiti povećanja koja imaju izrađena (sve vrste printa/formata su prihvatljive).

Grupa će zajedno dogovoriti teme na kojima će polaznici/e raditi tjedan do deset dana.

Na drugom sastanku, čiji termin će se dogovoriti s polaznicima/ama uređuje se snimljeni materijal na način da se složi smislena fotografska priča.

Naglasak ove radionice je na biranju procesa tako da su poželjni različiti pristupi mediju

(crno-bijeli ili kolor negativ, dijapozitiv, polaroid, klasična digitalna fotografija i ink jet print, pa sve do kolažiranja i crtanja po fotografiji).

Od materijala potrebno je imati:

  • Povećanja fotografija (sasvim su dovoljni mali radni printovi formata 10×15 cm)
  • 1 – 3 serije fotografija na USB za predstavljanje
  • Fotoaparat

Radionica je namijenjena studentima/cama i umjetnicima/ama koje zanima fotografija.

Prijave do 27.2. 2019. na e-mail adresu Petre Vidović petra.vidovic@goethe.de