Donacija skulpture JURE LABAŠA Muzeju za umjetnost i obrt

DONACIJA SKULPTURE JURE LABAŠA

Donacijom skulpture Dijagonala Muzeju za umjetnost i obrt, Zbirka kiparstva obogaćena je radom Jure Labaša, važnog autora prepoznatljivog po izražajnosti polivalentnog govora koji u svojoj likovnoj sintaksi objedinjuje područja slikarstva, grafike, skulpture i prostornih instalacija.
Skulptura Dijagonala (2008.), nastala nakon samostalne izložbe Jure Labaša održane u Muzeju za umjetnost i obrt 2007. godine, ikoničkom jednostavnošću sumira autorova promišljanja na temu kanona ravnoteže kao paradoksa postojanosti forme u vremenu.

Jure Labaš
Dijagonala, 2008.
aluminij
20 x 36 x 5.5 cm
serija: 3/3

JURE LABAŠ

Jure Labaš (1935., Oroslavlje) završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1960 (I. Režek) te bio suradnik Majstorske radionice K. Hegedušića (1960–62). Bavi se slikarstvom, skulpturom i grafikom, te prostornim, konceptualnim intervencijama. Trajna mu je preokupacija akt, često erotskoga naboja poput ciklusa ekspresivnih, nadstvarnih i satiričnih kompozicija (Maske, Aktovi, Minotauri, Erotika). Potkraj sedamdesetih unosi elemente pop-arta, estetiku videoigara i uličnih plakata te se intenzivno počinje baviti odnosom erotike i otuđenosti. Od početka šezdesetih do danas imao je niz samostalnih i skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

OBJEKTI, SKULPTURE, SLIKE