Vladimir Peter Goss, Život i djelo / 22. studeni 2017. u 19h

Vladimir Peter Goss, Život i djelo / 22. studeni 2017. u 19h

Godišnjice

U Muzeju za umjetnost i obrt, u srijedu 22. studenog, održat će se obilježavanje 75 godina života – 50 godina znanstvenog objavljivanja – 25 godina od pojave prvog romana, gospodina Vladimira Petera Gossa.

Život i djelo Vladimira P. Gossa predstavit će:
Milan Pelc, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti: Vladimir P. Goss povjesničar umjetnosti, uz prikaz zbornika Art History. The Future is Now. Studies in Honor of Professor Vladimir P. Goss, (Filozofski fakultet, Rijeka 2016.);

Vesna Mikić, arhitektica i teoretičarka prostora, recenzentica Gossove knjige Space:Sense and Substance (Filozofski fakultet, Rijeka 2016.): Vladimir P. Goss istraživač kulturnih krajolika:

Miljenko Pajalić, prvi glavni urednik Hrvatskog radija: Vladimir P. Goss, novinar i aktivist, uz osvrt na knjigu Washingtonska fronta, (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1994.), revival 2017;

Lidija Bajuk, etnologinja, antropologinja i književnica: Vladimir P. Goss, hrvatski književnik, uz prikaz Gossove romansirane autobiografije Veliki Gložac (Zagreb, Izvori 2016.).

Kroz program vodi Vjekoslav Jukić, povjesničar umjetnosti.
U sklopu događanja, Lidija Bajuk održat će i par glazbenih točaka.

O Vladimiru P. Gossu:

Vladimir Peter Goss (Vladimir Gvozdnović) rođeni je Zagrebčanin s Mirogojskog brega koji je proveo 30 godina, 1969.-1999., u inozemstvu, pretežno u SAD. Maturirao je na zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji, diplomirao je Engleski i Povijest umjetnosti te magistrirao Povijest umjetnosti na Zagrebačkom sveučilištu, i zatim doktorirao Povijest umjetnosti 1972. na prestižnom Ivy league Cornell University u Ithaci (država New York). Predavao je na University of Michigan, University of North Carolina i University of Tel Aviv. Autor je ili suautor četrnaest knjiga ili znanstvenih kataloga i osmadeset i šest studija s područja umjetnosti srednjeg vijeka, s naglaskom na razdoblja predromanike i romanike (USA, Francuska, Nizozemska, Italija, Mađarska, Slovačka, Luxemburg, Hrvatska). Kao predsjedatelj sekcija i/ili izlagač nastupio je na 66 međunarodnih skupova u SAD, Belgiji, Francuskoj, Luxemburgu, Italiji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i Izraelu. Bio je član Organizacionog odbora velikog europskog izložbeno-znanstvenog projekta Sigismundus rex et imperator (Luxemburg-Budimpešta 2006), te koordinator za Hrvatsku projekta Europske komisije Cradles of European Culture (2008-2012. Professor je Emeritus Povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci.

Pisanjem i novinarstvom bavi se od 1982. Objavio je romane Antigonin dnevnik (Hrvatska sveućilićna naklada, 1992), Vlak na Zapad (Večernji list, 1996), Nada (Naklada Jurčić, 1966), Dayton (Naklada Jurčić, 1999), Nagodba (Izvori, 2002), Panonac (Izvori, 2007); narativne kronike Washingtonska fronta (Hrvatska sveučilišna naklada, 1994), Kako smo se osvetili Georgeu Bushu (Večernji list, 1994). Objavljeno mu je osamdesetak kratkih priča – u dvije zbirke: S obje strane Oceana (Naklada Jurčić, 2001) i Moj prijatelj Fritz (Matica hrvatska, 2006), te u Večernjem listu, Vjesniku, Hrvatskom slovu, Korabljici, Zborniku Klasične gimnazije, Republici, Vijencu, Književnoj Rijeci, Zajedničaru (Fraternalist). Kratka priča „Grlica“ objavljena je u antologiji Trenutak proze – hrvatska kratka priča (2010). Kritičari su nazvali Gossa „pjesnikom domovinskog rata“, a njegov je pripovjedački stil uspoređivan je s onim Saula Bellowa.