Koncert Zagrebačkih solista 6. studenog 2017. u MUO

Koncert Zagrebačkih solista 6. studenog 2017. u MUO

Od sezone 2016/2017 Zagrebački solisti nastupaju u Muzeju za umjetnost i obrt predstavljajući mlade talentirane glazbenike uz naglasak na izvođenju djela hrvatskih skladatelja.
U ponedjeljak, 6. studenog 2017. Solisti će održati treći po redu koncert u ovoj sezoni.

Program:
F. Mendelssohn: Simfonija za gudače, br. 10 u h-molu, MWV N 10
F.A.Hoffmeister: Koncert za kontrabas i gudače u D-duru, br.1
Solist: Igor Šajatović, kontrabas

W.A.Mozart: Sinfonia concertante u Es-duru, K364 (ar. za gudački ansambl Sreten Krstić)
Solisti: Sreten Krstić, violina, Hrvoje Philips, viola

Ulaznice je moguće kupiti na Info pultu MUO.
Cijena: 50,00 kuna