Predavanje francuskih kolekcionara tekstila 16.10.2017 / 10:30

Predavanje francuskih kolekcionara tekstila JOSIANE i DANIELA FRUMANA u Muzeju za umjetnost i obrt

PONEDJELJAK, 16.10.2017.

Predavanja su besplatna i održat će se na engleskom jeziku

 

RASPORED PREDAVANJA

10:30 – 12:00 – Materijali, tehnike i vezovi (bodovi) na vezenom liturgijskom ruhu od 15. do 20. stoljeća
12:00 – 14.00 – Pauza
14:00 – 16:00 – Utjecaj ikonografije i mode na produkciju vezenog liturgijskog ruha 15. – 20. st.
16:00 – 17:00 – Pitanja i diskusija

Francuski kolekcionari Josiane i Daniel Fruman u svojoj zbirci tekstilnih predmeta posjeduju vrlo vrijedna crkvena vezena ruha datirana od 15. do 19. stoljeća. Tu su zbirku donirali Francuskoj državi, a smještena je u Cathedral Notre-Dame u Puy-en-Velay. Zbirka čini stalni postav Riznice katedrale, a obzirom na njen opseg, postav se mijenja svakih nekoliko godina. Bračni par Fruman, osim što su kolekcionari tekstila, oni su i vrsni poznavaoci materije koji svoju zbirku većinom sami znanstveno obrađuju. Godine 2011. Frumani su objavili opsežan katalog zbirke Le trésor brodé de la cathédrale du Puy en Velay : Chefs-d’œuvre de la collection Cougard-Fruman. Kao vrsni poznavaoci liturgijskog ruha često su pozivani kao konzultanti i predavači u brojne europske i svjetske muzeje. Da bi obogatili svoja znanja, prvenstveno u svrhu što bolje obrade vlastite zbirke, putuju po svijetu u „potrazi“ za novim komparativnim materijalom i znanjem. Tako su se na njihovom putu našli Muzej za umjetnost i obrt i drugi muzeji u Hrvatskoj koji u svom fundusu posjeduju zbirke liturgijskog ruha.

Na poziv Muzeja za umjetnost i obrt Josiane i Daniel Fruman održati će predavanja koja će detaljno pokazati metodološki postupak obrade liturgijskog ruha kao i utjecaj ikonografije na izradu brojnih tekstilnih remekdjela od 14. do 20. st. Predavanja će obuhvatiti materijale, tehnike i veziva na tkaninama, utjecaj likovnih predložaka na izradu liturgijskih prikaza i motivike na vezenom tekstilu. Također bi pokušali komparirati (stilski i povijesno) predmete iz svoje zbirke sa primjercima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt i drugih muzeja u Hrvatskoj koje su posjetili.

Obradom, interpretacijom i zaštitom liturgijskog ruha u Hrvatskoj se bave muzeji, restauratorski zavodi, konzervatorski zavodi, akademije za restauriranje, filozofski fakulteti i Tekstilno tehnološki fakultet. Obzirom na brojnost zainteresiranih ljudi iz akademske zajednice, a još uvijek nedovoljne istraženosti hrvatskog liturgijskog ruha, predavanja Josiane i Daniela Frumana bila bi izuzetno poticajna za sve koji se bave tom materijom.