Otvorena izložba IN_VERZIJA

Božica Dea Matisić je autorica novog projekta u sklopu ciklusa Suvremeni umjetnici u Stalnom postavu MUO.

Miroslav Gašparović, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt u prigodi otvorenja nove izložbe u sklopu ciklusa Suvremeni umjetnici u stalnom postavu MUO zahvalio je publici na odazivu i naglasio da Božica Dea Matasić svojim projektom pridonosi uspješnosti slijeda umjetničkih intervencija koje pridonose promišljanu o našem odnosu prema prezentaciji baštine i suvremenosti.

Jasmina Fučkan, kustosica izložbe je istakla da Božica Dea Matasić shvaća prostor kao medij interakcije ljudi, objekata i koncepata te da ovim projektom, koristeći  tehnološke trendove, na duhovit način mijenja očekivanja publike o tome što će im biti prezentirano kao doživljaj prezentacije. Pojednostavljeno, riječ je o stvarnosti i fikciji muzejskog prostora, o vidljivosti i nevidljivosti stvarnosti.

Božica Dea Matisić je zahvalila upravi i stručnjacima Muzeja za umjetnost i obrt na suradnji u realizaciji projekta i napomenula da su autori 3D vizualizacije postava Arni Barišić (Logotip do.o.), videa Tibor Ivan Grujić, oblikovanja vizualnog identiteta i dizajna izložbe Rašić+Vrabec, da je katalog tiskala Sveučilišna tiskara, te da je značajnu potporu pružio VIPnet d.o.o.

24/01/2017