Predstavljena monografija o Komersteineru

Dr.sc. Nela Tarbuk je autorica prve monografije o jednom baroknom kiparu djelatnom na našim prostorima.

Na predstavljanju monografije dr.sc. Nele Tarbuk Kipar Johannes Komersteiner i njegov krug govorili su Miroslav Gašparović, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, dr. sc. Danko Šourek, recenzent monografije, docent Odsjeka za povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Sanja Cvetnić, redoviti profesor Odsjeka za povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te autorica monografije dr.sc. Nela Tarbuk.

Miroslav Gašparović, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt istako je temeljitost i strast Nele Tarbuk u istraživačkom radu, osobnu zahvalnost što u monografiji nije izostao podatak da se prije pet desetljeća Ljerka Gašparović, njegova majka, bavila Komersteinerovim opusom te dizajnerski i fotografski doprinos Sanje Bachrach Krištofić i Marija Krištofića u oblikovanju monografije.

Danko Šourek je naglasio da mu je bila čast sudjelovati u recenzentskom postupku o monografiji uz pok. dr.sc. Doris Baričević i doc. dr. sc. Blaža Resmana (Ljubljana). Najznačajnijim smatra činjenicu da je riječ o vrsnom znanstveno-istraživačkom materijalu razvrstanom u dvanaest cjelina, s potpoglavljima. Zaključak studije opisao je kao interpretacije skladno isprepletene s komparativnim analizama.

Sanja Cvetnić je podsjetila da je riječ o prvoj monografiji o jednom baroknom kiparu koji je na našim prostorima oblikovao u drvu, da autorica Nela Tarbuk time samo na simboličan način obilježava završetak svog djelatnog angažmana u MUO, jer „čitali bismo još, uvjereni da će i novo autoričino životno razdoblje biti produktivno“. Čar opisa posebna je vrijednost monografije, a začudna je i topografija malih mjesta, naselja i gradova koja svjedoči o svojevrsnoj mreži, o povezanosti naše i baštine susjednih zemalja.

Monografija je tiskana na 210 stranica (tvrdi uvez), u njoj je objavljeno 310 ilustracija, katalog djela, popis izvora i literature.

Publikacija i istoimena izložba (MUO, 2016.) realizirane su financijskom potporom Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstva kulture Republike Hrvatske.