Davor Konjikušić, serija AuraF37 ,kategorija umjetnički koncept, 1. mjesto

Odgovori