Anja Franjić i Boris Greiner – moderatori dodjele nagrada HDD-a za 2016.

Odgovori