Martina Wolff Zubović o Komersteineru i ornamentici

Uz izložbu
FIGURA I ORNAMENT
Barok – Johannes Komersteiner i njegov krug

u Muzeju za umjetnost i obrt 
održava se ciklus predavanja

U četvrtak, 31. 3. 2016., u 19 sati
Martina Wolff Zubović

održat će predavanje
Johannes Komersteiner: kiparsko umijeće i moderna ornamentika
Sažetak:
Tema izlaganja je analiza baroknog akanta u djelu Johannesa Komersteinera te njegovo povezivanje sa suvremenim zbivanjima na području altaristike u zemljama njemačkog govornog područja. Naša sredina nije bila sklona atektonskim akantovim oltarima tipičnim za područje Češke, Njemačke, Austrije već je preferirala arhitektonsku oltarnu konstrukciju koju je Johannes Komersteiner „modernizirao” viticama akanta. Ornamentalni motivi vidljivi na izlošcima povezuju se sa grafičkim predlošcima koji su nastali svega nekoliko godina ranije što podcrtava njihovu aktualnost. Ujedno se praćenjem pojedinih ornamentalnih rješenja kroz stoljeća ističe dugo trajanje ornamenta akanta u vremenu i njegovo  antičko podrijetlo.

Prvo predavanje održala je dr.sc. Nela Tarbuk, drugo dr.sc. Danko Šourek, a slijede predavanja koja će održati Martina Wolff Zubović, Jasminka Podgorski, Anđelko Pedišić, Ana Dumbović i Vanesa Gjini.