Ciklus predavanja uz izložbu FIGURA I ORNAMENT

Uz izložbu
FIGURA I ORNAMENT
Barok – Johannes Komersteiner i njegov krug

u Muzeju za umjetnost i obrt bit će održan ciklus predavanja
U utorak, 22. 3. 2016., u 19 sati
dr.sc. Danko Šourek 

održat će predavanje
Pozornica Komersteinerova baroka – zagrebačka katedrala u XVII. i XVIII. stoljeću
Sažetak:
Joahnnes Komersteiner, njegova radionica i sljedbenici ubrajaju se u ključne umjetničke pojavnosti sjeverozapadne Hrvatske kasnoga XVII. i ranoga XVIII. stoljeća. Njihova su kiparska i altaristička djela trajno obilježila horizont naše barokne baštine, prkoseći često razornom protoku vremena i mijenama ukusa koje su tijekom povijesti zahvaćale vrijedne umjetničke cjeline. Brojnošću i vrsnoćom umjetničkih djela, kao i promišljenošću njihove ikonografske poruke, među njima se pak posebno isticala zagrebačka katedrala, a unutar nje osobito su mjesto zauzimala upravo dijela Komersteinerove radionice. Iako je barokni ugođaj ovoga spomenika zauvijek izgubljen u razornom potresu 1880. godine i obnovi koja mu je slijedila i danas ga je moguće dočarati zahvaljujući sačuvanim djelima, povijesnim podatcima i trudu generacija istraživača.
U četvrtak, 31. 3. 2016., u 19 sati
Martina Wolff Zubović

održat će predavanje
Johannes Komersteiner: kiparsko umijeće i moderna ornamentika
Sažetak:
Tema izlaganja je analiza baroknog akanta u djelu Johannesa Komersteinera te  njegovo povezivanje  sa suvremenim zbivanjima na području altaristike u zemljama njemačkog govornog područja. Naša sredina nije bila sklona atektonskim akantovim oltarima tipičnim za područje Češke, Njemačke, Austrije već je preferirala arhitektonsku oltarnu konstrukciju koju je Johannes Komersteiner „modernizirao”  viticama akanta. Ornamentalni motivi vidljivi na izlošcima povezuju se sa grafičkim predlošcima koji su nastali svega nekoliko godina ranije što podcrtava njihovu aktualnost. Ujedno se praćenjem pojedinih ornamentalnih rješenja kroz stoljeća ističe dugo trajanje ornamenta akanta u vremenu i njegovo  antičko podrijetlo.
U četvrtak, 14.4. 2016., u 19 sati
Jasminka Podgorski,
viša restauratorica za slikarstvo i polikromnu skulpturu MUO
održat će predavanje
Konzervatorsko-restauratorski radovi i priprema izložbe Johannesa Komersteinera u MUO
nakon kojeg će uslijediti izlaganja restauratora Hrvatskog restauratorskog zavoda
Pristupi restauriranju djela Johannesa Komersteinera i njegovih  sljedbenika
Anđelko Pedišić, Primjeri iz prakse Hrvatskog restauratorskog zavoda
Ana Dumbović, Dvije skulpture iz Kloštra Ivanića
Vanesa Gjini, Predela oltara sv. Ladislava