Bernini, baldahin iznad oltar u bazilici sv. Petra, Rim