August Posilović, Spomenica Zavoda za gluhonijeme i slijepe