August Posilović, Spomenica dr. Isidoru Kršnjaviju, 1895.