Anđeo adorant, Slovenija (?), 19. st., Zbirka kiparstva, MUO-16134